ضوابط اجرایی بودجه سال

AWT IMAGE

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397
ضوابط اجرایی قانون بودجه 95
قانون بودجه سال 95
قانون بودجه سال 94

آیین نامه اجرایی بند(م) تبصره(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393

آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 16 

آیین نامه اجرایی بند(ز) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

قانون بودجه سال 1393 کل کشور     

ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 کل کشور   

قانون بودجه سال 1392 کل کشور     

ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 کل کشور   

قانون بودجه سال 1391 کل کشور     

ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 کل کشور   

قانون بودجه سال 1390 کل کشور     

ضوابط اجرایی بودجه سال 1390 کل کشور   

قانون بودجه سال 1389 کل کشور     

ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور   

قانون بودجه سال 1388 کل کشور 

ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور   

آئین نامه اجرایی بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور  

قانون بودجه سال 1387 کل کشور   

ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور 

قانون اصلاح بودجه سال 1387 کل کشور   

آئین نامه اجرایی اعتبار هزینه ای جزء 16 ردیف (550000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1387 کل کشور   

قانون بودجه سال 1386 کل کشور   

ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور     

اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور 

آئین نامه اجرایی بند " ج " تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

قانون بودجه سال 1385 کل کشور     

ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور 

قانون بودجه سال 1384 کل کشور   

ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور     

دفعات مشاهده: 5003 بار   |   دفعات چاپ: 638 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظرکد امنیتی را در کادر بنویسید