اعلام شرایط جدید اعطای تسهیلات بانک مهر اقتصاد-خردادماه1395

AWT IMAGE

شرایط استفاده از تسهیلات نقدی بانک مهر اقتصاد

(ویژه کارکنان دانشگاه)-1395/03/01

 

همکاران محترم جهت استفاده از تسهیلات فوق می بایست به منظور دریافت نامه معرفی به بانک، درخواست خود را از طریق مدیریت واحد محل خدمت و از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت امور مالی ارسال نمایند. متقاضیان واجد شرایط پس از دریافت معرفی نامه از اداره رفاه و تعاون، می بایست همراه با مدارک مورد نیاز و ضامن (یا ضامنین) به بانک مهر اقتصاد شعبه چهار راه تیر انداز  و یا شعبه میدان توحید مراجعه نمایند. مدارک لازم، جدول تسهیلات و شرایط بازپرداخت در لینک های ذیل موجود می باشد.

شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداخت اقساط و مدارک مورد نیاز

(ویژه کارکنان)


دستورالعمل مربوط به پرداخت تسهیلات بانک مهر اقتصاد

 

0

AWT IMAGE

شرایط استفاده از تسهیلات نقدی بانک مهر اقتصاد

(ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه)- 1395/03/01

همکاران محترم هیئت علمی جهت استفاده از تسهیلات فوق می بایست به منظور دریافت نامه معرفی به بانک، درخواست خود را از طریق مدیریت واحد محل خدمت و از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت امور مالی ارسال نمایند. متقاضیان واجد شرایط پس از دریافت معرفی نامه از اداره رفاه و تعاون، می بایست همراه با مدارک مورد نیاز و ضامن (یا ضامنین) به بانک مهر اقتصاد شعبه چهار راه تیر انداز  و یا شعبه میدان توحید مراجعه نمایند. مدارک لازم، جدول تسهیلات و شرایط بازپرداخت در لینک های ذیل موجود می باشد.

استفاده از این تسهیلات جهت واجدین شرایط بدون محدودیت تعداد می باشد.

شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداخت اقساط (ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه)

مدارک مورد نیاز
نحوه چینش مدارک
دستورالعمل مربوط به پرداخت تسهیلات بانک مهر اقتصاد

 کد امنیتی را در کادر بنویسید