کیفیت خدمات تارنما


کد رهگیرى این فرم: P97-F23-U0-N212594           زمان باقیمانده برای تایید فرم: 900 ثانیه
[ چاپ فرم ]

رضایت سنجی خدمات


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 میزان رضایت شما از خدمت اعتبار بخشی موسسات سلامت (16061012000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 میزان رضایت شما از خدمت ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 میزان رضایت شما از خدمت صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 میزان رضایت شما از خدمت ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 میزان رضایت شما از خدمت ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت(16041015000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 میزان رضایت شما از خدمت پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 میزان رضایت شما از خدمت نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 میزان رضایت شما از خدمت ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 میزان رضایت شما از خدمت اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
10 میزان رضایت شما از خدمت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 میزان رضایت شما از خدمت ارائه خدمات استحقاق درمان (16062574000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
12 میزان رضایت شما از خدمت پایش نظام سلامت (16042575000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
13 میزان رضایت شما از خدمت آموزش مداوم جامعه پزشکی(18051024000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
14 میزان رضایت شما از خدمت اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
15 میزان رضایت شما از خدمت برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه (18041026000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
16 میزان رضایت شما از خدمت تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (18082576000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
17 میزان رضایت شما از خدمت صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی (18082577000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
18 میزان رضایت شما از خدمت جذب اعضاي هيات علمي و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی (10031028000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
19 میزان رضایت شما از خدمت اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته‌های علوم پزشکی (18082578000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
20 میزان رضایت شما از خدمت انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
21 میزان رضایت شما از خدمت ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
22 میزان رضایت شما از خدمت ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
23 میزان رضایت شما از ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی (18062584000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
24 میزان رضایت شما از خدمت ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پژشکی (18042585000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
25 میزان رضایت شما از خدمت ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی (16052586000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
26 میزان رضایت شما از خدمت ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (16052587000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
27 میزان رضایت شما از خدمت ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی (18042579000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
28 میزان رضایت شما از خدمت ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه های علوم پزشکی (18082580000)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
برای مراجعه آتی و ویرایش مجدد فرم می توانید رمز عبور مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید. لطفا تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.
رمز عبور ویرایش فرم