عضویت در سامانه رفاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 
بسمه تعالی
   همانگونه که مطلع هستید با راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع رفاهی دانشگاه، خدمات و تسهیلات مختلف رفاهی در بستر این سامانه به همکاران محترم عضو سامانه (که طی سالیان اخیر اعضای آن افزایش دوبرابری داشته است)  ارائه می‌گردد.
با عنایت به برنامه‌های دانشگاه در خصوص ارائه خدمات رفاهی جدید و گسترده‌تر در بستر سامانه مذکور، لذا مقتضی است سایر همکاران محترم هیئت‌علمی، رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی که تا‌کنون عضو سامانه رفاهی نشده‌اند، با مراجعه به سامانه جامع رفاهی به آدرس ذیل نسبت به عضویت اقدام نمایند.


 


CAPTCHA