اطلاعیه تسهیلات ویژه اساتید و اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 
بسمه تعالی

اطلاعیه اعطای تسهیلات بانک ملت ویژه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه:

مراکز جهت معرفی متقاضیان به بانک ملت با مدیریت امور مالی دانشگاه مکاتبه نمایند.


 


CAPTCHA