نظرسنجی جامع امور رفاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۰ | 
بسمه تعالی
همکار محترم
خواهشمند است با پاسخ دقیق به هر یک از موارد زیر در خصوص اقدامات رفاهی، ما را در ارائه خدمات بهتر و نیز توسعه کمی و کیفی مجموعه برنامه های رفاهی در سال جاری یاری فرمایید.


CAPTCHA