آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 28920
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 15
  • بازدید دیروز : 6494
  • بازدید کل : 18280267

برگزاری نوبت دوم دوره تربیت کارمند پژوهشگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۹ | 
به اطلاع فراگیران دوره های توان مندسازی سطح ارشد تغذیه بالینی، فناوری اطلاعات سلامت و مهندسی بیمارستان  که در نیمسال اول ۹۸-۹۹ درس رساله پایان دوره(پایان نامه) را دارند، میرساند، دومین دوره کوتاه مدت ارتقاء مهارت های پژوهشی کارکنان ( دوره تربیت کارمند پژوهشگر) سطح مقدماتی (نوبت دوم) از تاریخ شنبه ۹۸/۴/۲۲ لغایت سه شنبه ۹۸/۶/۳۰ از ساعت ۱۵-۱۷:۳۰ به مدت ۱۸ هفته و ۵۴ ساعت توسط مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور با همکاری موسسه ملی تحقیقات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت و دانشکده پیراپزشکی و دانشکده بهداشت به صورت یک بسته آموزشی ارائه خواهد شد. 
حضور فراگیران دوره های توان مندسازی بالا در این دوره ضروری است و گواهی شرکت در این دوره یکی از شرایط الزامی تدوین و دفاع از رساله پایان دوره خواهد بود.

جلسه توجیهی شروع این دوره و هم چنین آشنایی فراگیران با فرایند تهیه و تدوین رساله پایان دوره (پایان نامه) در روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است دیگر فراگیران دوره های توان مندسازی که در نیمسال دوم ۹۷-۹۸ درس رساله پایان دوره(پایان نامه ) را انتخاب کرده ولی تاکنون نتوانسته اند در دوره تربیت کارمندپژوهشگر حضور داشته باشند می توانند در دوره مزبور در تابستان جاری شرکت نمایند و گواهی نامه پاین دوره را دریافت کرده و به امور پژوهشی مرکز بعنوان یکی از مدارک مثبته جهت دفاع از رساله پایان دوره ارائه نمایند.
برنامه دوره به شرح زیر است:
برنامه دوره کوتاه مدت ارتقاء مهارت های پژوهشی کارکنان ( دوره تربیت کارمند پژوهشگر) – سطح مقدماتی
برگزارکننده: مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور و مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت،موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشکده بهداشت
محل برگزاری: متعاقبا  اعلام می شود.
روز های برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها  از ساعت ۱۵-۱۷:۳۰    شروع: شنبه ۲۲/۴/۹۸     پایان سه شنبه ۳۰/۶/۹۸
گروه هدف: فراگیران دوره های توان مندسازی تغذیه بالینی، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بیمارستان
شماره جلسات تاریخ برگزاری عنوان جلسه نام مدرس
۱ ۹۸/۴/۲۲
شنبه
معرفی دوره، اصول و مبانی پژوهش و معرفی انواع مطالعات پژوهشی
(تعریف پژوهش، فلسفه و چیستی پژوهش)
دکتر قاضی میرسعید
۲ ۹۸/۴/۲۵
سه شنبه
معرﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 (اﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ، اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﭘﺎیﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، اﺑﺮﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دیﺠﯿﺘﺎل) و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ( ﻣﺶ )
دکتر شیخ شعاعی
۳ ۹۸/۴/۲۹
شنبه
ﻣﺮور ﻣﺘﻮن و ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش آن
 
دکتر قاضی میرسعید
۴ ۹۸/۵/۱
سه شنبه
نحوه انتخاب موضوع ، اولویت و ویژگی ها بر مبنای حل مشکل یا مسئله و آشنایی با ساختار پروپوزال و پایان نامه
 
دکتر قاضی میرسعید
۵ ۹۸/۵/۵
شنبه
مقدمه، بیان مساله، اهداف و فرضیات/سوالات پژوهش در مطالعات کمی 
 
دکتر مهدوی
۶ ۹۸/۵/۸
سه شنبه
مقدمه، بیان مساله، اهداف و فرضیات/سوالات پژوهش در مطالعات کیفی  
 
دکتر مهدوی
۷ ۹۸/۵/۱۲
شنبه
روش مطالعه کمی
طراحی پیمایش (survey)/ جمعیت مورد مطالعه و نمونه / تعریف متغیرها/ ابزار مطالعه و روایی و پایایی آن/ روش های ارائه و تحلیل و تفسیر نتایج
 
خانم دکتر احسانی
۸ ۹۸/۵/۱۵
سه شنبه
روش مطالعه کمی
طراحی پیمایش (survey)/ جمعیت مورد مطالعه و نمونه / تعریف متغیرها/ ابزار مطالعه و روایی و پایایی آن/ روش های ارائه و تحلیل و تفسیر نتایج
 
خانم دکتر احسانی
۹ ۹۸/۵/۱۹
شنبه
روش مطالعه کیفی
نقش محقق در مطالعه کیفی/ روش های جمع اوری داده ها/ روش تحلیل و استخراج داده ها 
 
خانم دکتر سجادی
۱۰ ۹۸/۵/۲۲
سه شنبه
انواع مطالعات مروری و متاانالیز  خانم دکتر سجادی
۱۱ ۹۸/۶/۲
شنبه
انواع متغیر ها و انواع روشهای نمونه گیری و آشنایی با نرم افزار آماری SPSS دکتر یکانی نژاد
۱۲ ۹۸/۶/۵
سه شنبه
آمار توصیفی ( شاخص های آماری، جداول و نمودارها ی آماری )  و انجام آمار توصیفی با نرم افزار SPSS دکتر یکانی نژاد
۱۳ ۹۸/۶/۹
شنبه
مدیریت داده ها در نرم افزار SPSS ، استنباط آماری ( انواع برآوردها و آزمون فرضیه ) دکتر یکانی نژاد
۱۴ ۹۸/۶/۱۲
سه شنبه
آزمون های رایج آماری ( آزمون تی، آزمون کای دو ، آنالیز واریانس و روشهای ناپارامتری) دکتر یکانی نژاد
۱۵ ۹۸/۶/۱۶
شنبه
نحوه استدلال نتایج و شیوه بحث و ارائه پیشنهادها و شیوه ارائه کتبی و شفاهی گزارش یک طرح تحقیقاتی دکتر احسانی
۱۶ ۹۸/۶/۲۳
شنبه
نحوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺳﺒﮏ ﻫﺎی رﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮیﺴﯽ(وﻧﮑﻮر، ﻫﺎروارد، ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ای ﭘﯽ ای) و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دکتر شیخ شعاعی
۱۷ ۹۸/۶/۲۶
سه شنبه
آشنایی با انواع خروجی های پژوهش و اصول نگارش یک مقاله علمی دکتر سجادی
۱۸ ۹۸/۶/۳۰
شنبه
نقش دین و اخلاق در پژوهش دکتر عیسی زاده
 
 
مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور
دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر