شماره حساب شرکت سهامی بیمه دی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | 
بسمه تعالی
 
اطلاعات حساب بانکی شرکت سهامی بیمه دی:
(صرفا جهت واریز حق بیمه درمان تکمیلی پرسنلی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند و یا واریز معوقات حق بیمه درمان تکمیلی  به صورت انفرادی)

 شماره حساب بانک ملت :۴۴۵۵۴۴۵۵۸۷ ( به نام بیمه دی ) 

شناسه واریز: ۱۴۰۰۴۴۴۶۲۸۵۰۰۱۱۴۷


جهت ثبت واریزی به نام بیمه شدگان محترم لازم است اصل فیش واریزی به کارشناسان اداره رفاه و تعاون دانشگاه (سرکارخانم مرودشتی و جناب آقای بابایی مهر)  و تصویر فیش واریزی به واحد حقوق و دستمزد محل خدمت بیمه شدگان ارائه گردد. 

در زمان ارائه فیش، نام و نام خانوادگی، کد ملی بیمه شده اصلی و ماه هایی که حق بیمه آن ها را واریز نموده اید و واحد محل خدمت بیمه شده اصلی را در پشت فیش درج نمائید. 


CAPTCHA code