بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 28764
  • کاربران حاضر در پایگاه : 1
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 20
  • بازدید دیروز : 10217
  • بازدید کل : 17443081

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه/ رتبه شغلی

​♦بخشنامه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه درخصوص تغییر در فرآیند ارتقاء به رتبه شغلی عالی
شماره بخشنامه: 4542/ 51/ 11/ 98، مورخ: 98/03/19
**فرم شماره 3 (جهت ارتقاء به رتبه شغلی عالی کسب حداقل 360 امتیاز از 480 امتیاز فرم شماره 3 الزامی است، شایان ذکر است شاخص های ارزیابی مندرج در بندهای  1 تا 7 این فرم می بایست توسط کارگزینی واحد محل خدمت مستخدم بررسی و در ستون امتیاز مکتسبه ثبت گردد).
**فرم شماره 1 (این فرم شامل خلاصه اطلاعات کارکنان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی بوده و توسط کارگزینی واحد خدمت مستخدم تکمیل می گردد).
**فرم شماره 2 ( این فرم علاوه بر خلاصه اطلاعات کارکنان، شامل 4 پرسش مرتبط با شغل مورد تصدی مستخدم می باشد، حداکثر امتیاز مکتسبه از 4 پرسش مذکور 50 بوده که امتیاز حاصله پس از تایید فرم شماره 2 صرفا توسط بالاترین مقام آن واحد در بند 8 فرم شماره 3 درج می گردد. بدیهی است تکمیل خلاصه اطلاعات کارکنان توسط کارگزینی واحد محل خدمت مستخدم  و پاسخ به 4 پرسش مذکور توسط مستخدم انجام می گردد.
**جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پمفلت ارتقاء رتبه شغلی عالی اینجا کلیک کنید.

​♦آئین نامه جدید مهندسی و ارزیابی مشاغل دانشگاه در تاریخ 97/6/21 به تصویب هیئت محترم امنا و در تاریخ 97/11/1 طی نامه شماره 17730/ 110/ د/ 97 به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ گردید.

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه درخصوص نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی جدول شماره 1 دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری(تجدید تخصیص) 
شماره بخشنامه: 463/ 110/ د / 97، مورخ: 97/01/27
جهت دریافت بخشنامه شماره 212/2261/د مورخ 96/11/30 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع اینجا کلیک کنید.


​♦مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درخصوص موافقت با کاهش امتیاز مندرج در بند 1 ردیف 3-4 بخشنامه شماره 200/55588 مورخ 89/10/27 از 90 درصد به 85 درصد جهت ارتقاء به رتبه شغلی عالی
شماره بخشنامه: 401/ 200/92، مورخ: 92/03/09

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه  درخصوص نحوه مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی (پیرو بخشنامه شماره 212/891/د مورخ 91/05/15)
شماره بخشنامه:21356/ 110/د/91 ، مورخ: 91/09/29

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه درخصوص پیرو بخشنامه شماره 212/654/د مورخ 91/04/12 شماره بخشنامه: 13798/ 110/ د / 91، مورخ: 91/06/25

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی (پیرو بخشنامه شماره 212/891/د مورخ 91/05/15) 
شماره بخشنامه: 1243/ 212/ د ، مورخ: 91/07/11

​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی (پیرو بخشنامه شماره 212/654/د مورخ 91/04/12) 
شماره بخشنامه: 891/ 212/ د ، مورخ: 91/05/15
 
​♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی  
شماره بخشنامه: 654/ 212/ د ، مورخ: 91/04/12

♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع درخصوص تفویض انجام و تایید امور مربوط به رتبه شغلی خبره به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور از ابتدای اسفندماه سال 1395
شماره بخشنامه: 1796/ 212/ د، مورخ: 1395/11/18

♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع درخصوص ابلاغ طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور
شماره بخشنامه: 212/148/د، مورخ: 1392/03/01

♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع درخصوص ضوابط اجرایی ارتقای طبقه، رتبه شغلی و طبقه تشویقی
شماره بخشنامه: 212/654/د، مورخ: 1391/04/12


♦بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه درخصوص برخورداری از یک طبقه تشویقی بابت ارزیابی عملکرد در 5 سال متوالی منتهی به سال 1390
شماره بخشنامه: 110/25357/د/91 مورخ: 1391/11/24 - در راستای اجرای مفاد ماده 9 بخشنامه شماره 212/654/د مورخ 1391/04/12 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع


♦مصوبه شماره 92/61/27432 مورخ 1392/05/20 استانداری تهران درخصوص تسهیل شرایط ارتقاء به رتبه شغلی عالی

الزامات تنظیم مستندات جهت ارتقا به رتبه شغلی خبره - عالی

   •مستندات ارتقاء به رتبه شغلی عالی

نمونه هایی از مستندات تنظیم شده جهت ارتقاء به رتبه شغلی عالی

رسته بهداشتی و درمانی، رشته شغلی پرستار

رسته اداری و مالی، رشته شغلی حسابدار

رسته آموزشی و فرهنگی، رشته شغلی کارشناس خدمات آموزشیCAPTCHA code
دفعات مشاهده: 5106 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر