مدارک لازم جهت بازپرداخت هزینه های بیمارستانی و بستری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | 
مدارک اسناد پزشکی(بیمارستانی):
 
 1. اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار
   
 2. اصل و تصویر کارت ملی بیمه شده اصلی   و بیمار   
   
 3. تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی
   
 4. صورتحساب مهر شده توسط حسابداری بیمارستان.
   
 5. شرح حال و خلاصه پرونده.
   
 6. ریز هزینه داروها ولوازم بخش و ریز هزینه داروهاو لوازم مصرفی اتاق عمل در صورت عمل جراحی
   
 7. ریز لیست آزمایشات و یا پاتولوژی در زمان بستری.
   
 8. ریز لیست رادیولوژی و یا سایر خدمات تصویربرداری مثل سی تی اسکن و ام آر آی با ارائه کپی جواب
   
 9. ارائه برگه شرح عمل جراحی( مهر شده توسط پزشک جراح و کمک جراح).
   
 10. ارائه برگه بیهوشی یا گواهی پزشک متخصص بیهوشی.
   
 11. در صورت انجام اکو، تست ورزش، آندوسکوپی و ..... در زمان بستری ارائه گزارش خدمت الزامی است.
   
 12. ارائه برگه سیر معالجات بیماری درخصوص کلیه ویزیت های درخواست شده ممهور به مهر پزشکان معالج.
   
 13. ارائه برگه کلیه مشاوره های درخواست شده.
 14. اصل فاکتور لوازم خریداری شده ممهور به مهر بیمارستان ، پزشک معالج، و فروشگاه لوازم پزشکی( جهت پروتز)


CAPTCHA