/ فرآیند صدور بیمه حوادث

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ | 

فرآیند صدور بیمه نامه حوادث انفرادی

فرآیند صدور بیمه نامه :

  1. دریافت درخواست مشتری مبنی بر صدور بیمه‌نامه انفرادی حوادث
  2. صدور بیمه‌نامه انفرادی حوادث
  3. تحویل آن به بیمه‌گذار

مدارک مورد نیاز

مدارک جهت صدور بیمه نامه تنها کارت ملی یا شناسنامه جهت احراز هویت بیمه شده جهت صدور بیمه نامه می باشد. ابتدا می بایستی فرم پیشنهاد را تکمیل و براساس آن توسط سیستم بیمه نامه صادر می گردد.CAPTCHA