/فرایند خسارت بیمه مسئولیت مهدکودک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۷ | 

فرآیند دریافت خسارت مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

 • بیمه گزار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
 • مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه گزار رسانده می‌شود.
 • بیمه گزار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
 • خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
 • قسمت اطلاعات اولیه فرم “استعلام پرداخت حق‌بیمه” توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
 • بیمه گزار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه"، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
 • خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
 • حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه گزار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.)
 • دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم “مفاساحساب (رسید دریافت وجه)” به بیمه گزار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.

مدارک اعلام خسارت

حداکثر مدت تشکیل پرونده

نکته مهم: از آنجائیه که در کلیه بیمه نامه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوماً اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعداً جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خودداری میگردد .

برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟

اگر فوت رخ نداده باشد:

 1. مدارک زیر از بیمه‌گزار/زیان دیده/نمایندگان بیمه گزار تحویل گرفته می‌شود:
  • صورت‌حساب بیمارستان
  • قبوض پرداختی
  • شرح عمل جراحی
  • خلاصه پرونده بیمارستان
  • شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم
  • کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم
  • فرم “گواهی پزشک معالج” تکمیل شده
  • کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)

اگر فوت رخ داده باشد:

 1. مدارک زیر از بیمه‌گذار/زیان دیده/نمایندگان بیمه گذار تحویل گرفته می‌شود:
  • کپی برابر اصل گواهی فوت
  • کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
  • کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
  • کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی
  • کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)
  • کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
  • کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)


CAPTCHA