افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها

  دستورالعمل پرداخت تسهیلات مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه

AWT IMAGE

  شرایط پرداخت: 

  •  این تسهیلات مختص اعضای هیات علمی رسمی و رسمی آزمایشی می باشد. 
  •  در صورتی که اعضای هیئت علمی در سال های گذشته از تسهیلات فوق استفاده نموده باشند، در صورت تصویه مبلغ تسهیلات قبلی می‌توانند درخواست مجدد ارسال نمایند.
  •  تسهیلات فوق مختص خرید و ساخت مسکن می باشد. 
  •  سقف تسهیلات 2 میلیارد و 500 میلیون ریال می باشد.
  • نوع عقد اجاره به شرط تملیک می باشد (ملک خریداری شده به نام بانک منتقل می شود).
  • دوران بازپرداخت تسهیلات اجاره به شرط تملیک حداکثر 20 سال می باشد که با هماهنگی با بانک این مدت قابل تغییر می باشد (بازپرداخت 5- 10-15 و 20 ساله).
  • مبلغ تسهیلات (ریال) دوران بازپرداخت نرخ سود 
    2 میلیارد و 500 میلیون ریال حداکثر 20 سال 18%
  • بانک های مورد نظر جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن عبارت اند از: بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران، تجارت، مسکن و سپه در صورتی که نام بانک و شعبه در نامه درخواست ارسال شده از واحد محل خدمت متقاضی وام، قید نشده‌باشد، درخواست مربوطه به نام "بانک ملت –شعبه هجرت" صادر می‌گردد.

دستورالعمل مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه

AWT IMAGE

بخشنامه های مربوطه

AWT IMAGECAPTCHA