نماینده شرکت سهامی بیمه دی در دانشگاه

AWT IMAGE

      

باجه مستقر در ستاد مرکزی دانشگاه 

نشانی : تهران ، بلوار کشاورز، تقاطع خیابان قدس ، ساختمان علوم پزشکی تهران ، طبقه B2  ،شرکت سهامی بیمه دی

تلفن تماس:

بیمه های اموال و مسئولیت: 02188976743

       بیمه درمان: 02188963441      CAPTCHA